Freudův výklad snů

Sny jsou důležitou součástí našeho duševního a duchovního života. Je někdy těžké odlišit, co ve světových náboženstvích je skutečné a co je pouhým lidským snem a přáním. Jak Sigmund Freud brilantně ukázal, sny jsou ukázkovým příkladem toho, jak naše mysl přesahuje...

Freud a starověké Řecko

Sigmund Freud byl nejen zakladatelem, ale také největším vizionářem dějin psychologie. Jeho teorie nejsou „překonané“, jak tvrdí mnohdy učitelé a odborníci, ale naopak ještě stále nedoceněné a příliš kontroverzní a upřímné, aby je většinová společnost nebo...