Amduat je staroegyptský pohřební a náboženský text, jehož první výskyt se datuje do období Nové říše.

Amduat (někdy také kniha Amduat) se překládá jako „Kniha skryté komory v Duatu“ či „Kniha o tom, co je v Duatu“). V průběhu Nové říše tento pohřební text náležel téměř výlučně faraonům. Umisťoval se na stěny pohřebišť, zejména v Údolí králů, a jeho kompletní podoba je dnes k nalezení v hrobkách faraonů XVIII. dynastie Thutmose III. a Amenhotepa II. Základní kostru příběhu knihy Amduat tvoří půlnoční cesta slunečního boha Rea na bárce podsvětím. Společnost Reovi dělají různí bohové, plnící důležité praktické i ceremoniální role. Významnou úlohu zde mají ilustrace a v některých případech (např. v první hodině příběhu knihy) tyto dominují psanému textu.“

 

Údolí králů a hrobka Tutmose III:

 

 

Amduat, nalezená poprvé v hrobce Tutmose III., je originálním průvodcem egyptského podsvětí.

 

První hodina Amduatu:

 

 

Druhá hodina Amduatu:

 

Třetí, čtvrá a pátá hodina Amduat:

 

Šestá, sedmá, osmá a devátá hodina Amduat:

 

 

Desátá, jedenáctá a poslední (dvanáctá) hodina Amduat: