Amon byl mocným bohem, který umožnil Egyptu opětovné sjednocení po několika staletích nestability a nadvlády cizích kmenů. Na počátku celého příběhu ale spíš než Amon stál Mentuhotep II., který boha chudých lidí a skrytých modliteb povýšil na státního patrona.

 

11.dynastie v Egyptě

 

Mentuhotep II. thébský

 

 

Sjednocení Egypta

 

 

Syn božské krávy Hathor

 

 

Zádušní chrám Mentuhotepa II.

 

 

Chrám v Deir-el bahrí

 

 

Teroristé v Deir-el Bahrí

 

 

Mentuhotep II. jako vladař

 

 

Modrý bůh Amon-Ra

 

 

Alexandr Veliký – syn Amonův