Severští bohové jsou sami o sobě paradoxními postavami, které se vymykají mnohým tradičním kategoriím. Váleční bohové se stávají bohy zemědělců, šprýmaři nejsou zábavní a kdysi populární bohové ztrácejí lesk a zájem lidových vrstev. Jak se to může dít? A jak tento proces transformace bohů začal?

3 Ásové, kteří se z dobyvatelských bohů stali bohy zemědělců

Loki – zlý šprýmař nebo kulturní hrdina?

Mořský bůh hojnosti Njord

Bůh, který měl příliš hladké nohy?

Kočičí bohyně Freja

„Ty seš ale roztomilá kočička – nechces pohřbít?“ 

Video o kočičích kněžkách, hrobech s kostmi, rituálech plodnosti, sexuální magii

a jedné bohyni, co z pochybných důvodů chová nadržený kocoury a „jezdí“ s nima po poli #sexnapoli.

Záhadný Hoenir

Bůh moudrosti a rozumu, nebo bůh hlouposti a nevědomosti? Odinův bratr nebo zapomenutý bůh?

Překrásný vladař álfů, bůh Frejr

Krásný bůh slunečního svitu a deště, oplodňovatel i předmět falického uctívání homosexuálního kultu kněží