Close

Pravěká náboženství

Pravěk se nám zdá vzdálený, ale ve skutečnosti ani tolik není. Rituály, které dělali pravěcí lovci, se nesou dějinami a odrážejí v tak rozdílných fenoménech, jako je myslivecká tradice, reklamy na maso nebo promítací plátna na tanečních párty.
Žijeme v moderní době, ale naše kina plní filmy o apokalyptických katastrofách a divokém pustém světě, ve kterém po pádu veškerých států neexistuje žádný řád. Instinkty pravěkých lovců z nás zcela nevymizely a pravěk je nám v některých ohledech blíž než kdy dřív. Všichni se třeseme strachy, že naše dokonalá společenská pravidla se zhroutí a budeme se opět ohánět kamenem a hryzat maso z kostí, schouleni pod přikrývkou v post-nukleární zimě. V takových podmínkách se oheň znovu stane mocnou silou, jako kdysi u pravěkých lovců, kteří ho používali nejen jako ochranu před smrtící divokou zvěří, ale také jako nejdůležitější zdroj tepla. To samé si pomyslíte vy, třesoucí se v ruinách nějakého domu. Snad brzy usnu. Snad se dožiju rána. Snad zítra najdu nějaké jídlo. Snad nikdo nespatří světlo a nestáhne mě v noci z kůže. Snad nepřijdou ranní mrazy a nebudu se třást při vzpomínce na doby, kdy ještě fungovala elektřina nebo topení. A i tahle slova se pozvolna ztrácejí a v další generaci nejsou takřka potřeba. Stačí krátká chvíle, a pravěk bude znovu realitou. I proto se zabývejme svými pravěkými kořeny, ve kterých se stále skrývá instinkty, které nás dohání k šílenství dodnes. Už nemusíme pobíhat s oštěpy po lesích, ale přesto chceme vraždit a dominovat všemu živému. Proto je pravěk nejen dějinná doba, ale také stav mysli, který ukazuje vše nejčistší i nejbrutálnější v lidské povaze.

Pervitinové nebe i peklo

Pervitin je nebezpečná droga, která však svým uživatelům (a obětem) navozuje stavy, podobné šamanským stavům   Úvod – berou mámy pervitin? Modafen a kámoši   ADHD a pervitin – lék a nebo nemoc?   Nebe, peklo a Navrátilec     [klikněte zde…]

Pravěcí zemědělci a jejich náboženství

Přechod od lovu k zemědělství tvoří jeden z nejdůležitějších stupňů evoluce lidstva. Spolu s tím, jak vznikala první pole, vznikaly také první náboženské představy, spojené s vegetací a střídáním ročních období. V této době také vznikají koncepty, které později převezmou [klikněte zde…]

Magie a Pán zvířat

Lovci a sběrači měli mnoho náboženských představ, které se povětšinou týkaly vztahu mezi lidmi a zvířaty.   Lovci a sběrači – Pravěké náboženství   Lovci a sběrači – Pán zvířat   Lovci a sběrači – Kosti a vzkříšení zvířat   [klikněte zde…]

Šamanismus a omamné látky

Šamanismus úzce souvisí s užíváním omamných a halucinogenních látek. O jejich symbolice pojednává tato série.   Úvod do historie užívání drog   Šamanismus a marihuana (tráva):   Šamanismus a extáze:   Šamanismus a LSD   Šamanismus a muchomůrky