Close

Šamanismus

Asi nejslavnějším popisem pro šamanismus je Eliadeho poučka, že “šamanismus je technika extáze”. Nevíme, zda byl rumunský religionista uživatelem barevných lentilek, ale minimálně byl obdivovatelem jevu, který často způsobuje nejen populární párty “droga”, ale prakticky jakákoliv omamná nebo halucinogenní látka. Právě překonání imaginárních hranic našeho světa je pro šamana klíčové – stává se ochráncem svého kmene proti neviditelných a nebezpečným silám, které podobně jako drogový dojezd ohrožují bezpečnost a zdraví lidí, za něž je šaman zodpovědný. Šaman ale není kazatelem ani nepoučuje o morálce, což ho během věků monoteistického autoritářství odsunulo na vedlejší kolej. I dnes se ale setkáváme s šamany, a nemusí zrovna bydlet ve stanu. I to ukazuje, že šamanismus je především technika, která přežila do dnešních časů. Jen už není součástí tradičních náboženství, které v drtivé většině užívání omamných látek zakazují.

Pervitinové nebe i peklo

Pervitin je nebezpečná droga, která však svým uživatelům (a obětem) navozuje stavy, podobné šamanským stavům   Úvod – berou mámy pervitin? Modafen a kámoši   ADHD a pervitin – lék a nebo nemoc?   Nebe, peklo a Navrátilec     [klikněte zde…]

Šamanismus a omamné látky

Šamanismus úzce souvisí s užíváním omamných a halucinogenních látek. O jejich symbolice pojednává tato série.   Úvod do historie užívání drog   Šamanismus a marihuana (tráva):   Šamanismus a extáze:   Šamanismus a LSD   Šamanismus a muchomůrky