Close

Totemismus

Takřka každá civilizace si prošla fází totemismu, kdy se lidé shlukli do jednotného klanu na základě představy, že je spojuje společný mytický předek – “bůh” totemu. Takovým předkem může být zvíře, rostlina nebo dokonce věc (“Už jste slyšeli, že náš společný dědeček je lopata?”). Klasické dřevěné sloupy, které známe nejlépe od amerických indiánů, se pak z totemismu rozšířily do většiny dávných i současných náboženství, a tak se pravěký TOTEM mění nejprve na idoly pohanských bohů a později dokonce v křesťanský kříž.