Close

Řecko

Petiškovo řecké báje a pověsti zná v naší zemi asi skoro každý. Očištěná a uhlazená verze řeckých příběhů je díky tomu i dnes nedílnou součástí uměleckého symbolismu a všeobecného povědomí. Antika ale není jen lesklý povrch, ale také temné a divoké jádro. Ponenáhlu zjišťujeme, že běžní Řekové trávili více času při zasvěcování do tajných kultů, než obětováváním v chrámech, a že nám dosud známe pověsti ve skutečnosti v originálě obsahují explicitní násilné a sexuální prvky. Nevěry, znásilnění, hermafroditi, kastrace nebo anální dilda se tak stávají zcela běžnými jevy, nad nimiž po chvilce už ani nebudete zvedat obočí. A aby toho nebylo málo, prostupuje celou řeckou historii také filosofie, která se rozvíjí v městech a je jakoby zcela odtržená od všedního života řeckých rolníků či občanů. Tento neodolatelný mix je to, co dalo slávu antice i jejímu dědictví.

Trojská válka

Trojská válka je nejen historickou událostí, ale především mytizovaným příběhem, v němž se ukrývá mnoho informací o konci doby bronzové. Bohové, válčící mezi lidmi bok po boku, krvácející kvůli svým malicherným sporům – ano, i to je Trójská válka. Detailní [klikněte zde…]

Postavy řeckých bájí

Řecké báje jsou nekonečným zdrojem kulturních pozůstatků naší lidské minulosti. Právě náboženství archivovala předešlá tisíciletí, jež pominula a ztratila význam. V řeckém duchu však ožívá znovu a se silnější touhou měnit svět i pozorovatele samotného. Skrze psychologii, antropologii a religionistiku [klikněte zde…]

Mykény a její prokletý rod

Mykénský rod byl stižen prokletím, které způsobilo strašlivá krveprolití. Ať už máme na mysli Agamemnona, Tantala nebo Oidipa, jejich život spojuje tragika a zoufalost lidského osudu.   Tantalos a jeho syn Pelop: Děsivý příběh o synovraždě a kanibalismu. Chudák Demetér. [klikněte zde…]

Řecká mystéria

  Velikou součástí starověkého řeckého světa byly také tajné agrární i jiné kulty, do nichž byli lid zasvěcováni. K zhlédnutí a pochopení prosím nejprve projděte mytologickou část, která se k danému mystériu vztahuje. Veškerou mytologii najdete zde: ŘECKÁ MYTOLOGIE   [klikněte zde…]

Řecká filosofie

  Starověká řecká filosofie je vlastně první starověkou filosofií, kterou se studenti ve školách učí. Je také základem, kde musí nový badatel vždy začít a stále se k tomu vracet. Starověcí řečtí filosofové jsou bohatí na myšlenky a mají šílené [klikněte zde…]

Řečtí bohové a bohyně

  Řecké mýty a báje vznikaly v různém prostředí a vykazují různé rysy. Pomocí jednoduchého návodu zjistíte, jak lépe uchopit celou tu složitou mytologi.. Athény Athény s eleusinským kultem jsou jedním z antických středisk starověké mytologie. Athénské mýty pochází paradoxně [klikněte zde…]