Mormonismus vždy rozděluje 2 typy duchovních nauk, tzv. „mléko a maso“. Mléko je to, co se prezentuje navenek a co se učí zájemci a noví členové (nižší teologie). Existuje však také oblast teologie, která se týká hlubších a kontroverznějších nauk, které se navenek v žádném případě nehlásají, nebo alespoň neprezentují. Jde o postavení žen v církvi a „věčném plánu Boha“, božská povaha prvního člověka Adama a Satanova role v Plánu spasení.

 

Teorie Adama Boha

 

Evoluce bohů

 

Početí Panny Marie

 

 

Role žen v církvi a ženské kněžství

 

 

Role žen v církevní hierarchii

 

 

Peklo podle mormonů

 

 

Lucifer / Satan podle mormonů