1.kniha Ra,
neboli Kniha o vzpouře Člověka

Toto je příběh boha Ra, našeho Otce; toho, jenž je zrozen sám ze sebe a je zcela soběstačný. Vypravuje o tom, co se stalo, když se Ra chopil vlády nad muži a ženami, bohy i lidmi, a všemi věcmi, které jsou.
To učinil On – jeden Bůh.

A stalo se, že lidé si po určitém čase přestali vážit života i daru, který poskytuje, a začali reptati proti Bohu. Pochybovali o Něm a pomlouvali Ho různými slovy, jako třeba když říkali: „Bůh už je moc starý, aby nám vládnul. Věky ho nikdo neviděl a kdo ví, jestli už nezdechnul. A i kdyby byl naživu, bude příliš nemohoucí, aby rozumně uvažoval. Zvolme si někoho mezi sebou, kterého budeme následovat, a zapomeňme na toho starého Boha, co se skrývá v paláci a o starosti běžných lidí se vůbec nestará. Ano, a tak tomu bude: Ať Bůh odejde, nebo ho zabijem.“

Slova nespokojenosti se rozletěla krajinou, až nakonec dospěla k uším samotného Nejvyššího. Ten, když vyslechl všechny urážky, zastavil svou bárku a řekl těm, kteří cestovali s Ním:
„Plačte, děti moje,
neboť lidé se obrátili proti zdroji svého světla,
obrátili se proti svému Bohu,
ano, dokonce proti Mně,
samotnému Nejvyššímu.

Kvílejte, děti moje,
a přiveďte mi mé Oko.
Spolu s ním přiveďte mého syna Šu a mou dceru Tefnut;
také Geba, mého vnuka, a Nut, moji vnučku.

Zavolejte také mé otce a matky;
ty bohy, kteří se mnou byli při zrození,
když jsem ještě spal v moři NÚN.

Ať si každý sebou vezme své rádce a přijdou ke mně ve skrytu, aby se o tom lidé na zemi nedozvěděli.“
Tak byli bohové povoláni k Nejvyššímu a radili se ohledně osudu lidstva.