Maat je kosmický princip spravedlnosti, který řídí celý vesmír i život každého z nás. Řídí vznik, trvání i zánik civilizací, stejně jako okamžik naší smrti. Je to nesmírně moudrá a soucitná Maat, kdo střeží váhy nesmrtelnosti a panuje nad muži celého světa.

 

Bohyně spravedlnosti Maat

Spravedlnost pro mrtvé (Maat)

Soud bohů v podsvětí (Maat)

 

Maat na sluneční bárce

 

Egyptské „desatero“ – 42 přikázání MAAT