Kniha Ogdoad,

neboli Kniha o Mocném Osmeru (čili rodičích Boha, našeho Otce)

 

00 Toto je představení Pravdy (Maat) o Pánech nad Pravdou, neboli Prvotních. 0Jim je obětováván lotos jako obraz Prvotního zrodu:

 

1 Osm bohů („Osmero“) jsou společenstvím Boha, rodiči Tatenena (našeho Velikého Boha).

 

2 Oni jsou těmi, kdo organizují bohy a žehnají jejich činům.

 

Jsou našimi Prapředky.

 

Bohové ze světů, které již dávno zmizely.

 

Ti, kteří byli na počátku v NÚN.

 

Nejstarší mezi zdejšími bohy. Znavení.

 

Obětovali se, aby se Tatenen mohl zrodit.

Jsou těmi, kdo se na počátku shromáždili, aby započal nový svět.

 

Dokončili zemi,

neboli stvořitelskou práci Toho, jehož počali.

10 A když bylo hotovo, ukázal jim Tatenen své společné dílo;

předložil jim ho, neboť bylo excelentní.

 

11 Toto jsou ti velcí bohové,

Starší,

přítomní před začátkem.

12 Jsou božskými Dárci,

kteří se nedávají poznat malým ani velkým.

 

13 Obdarováni mocí

činí vše;

vznešené duše,

plné milosti a svatosti.

 

14 Jsou osmerem bohů

a vytyčili hranice vesmíru před jeho stvořením;

to vše před prvním věkem bohů

a na věčnost.

 

15 Oni tvoří Mocnosti.

 

16 Svatí Prastaří,

kteří obdarovávají mocí

na nebi i na zemi;

dokonce (obdarovávají) všechny bytosti,

stvořené jejich rukou.

 

17 A toto je způsob, jakým bylo zplozeno lotosové dítě:

 

18 Osmero vzalo své semeno

a vložilo jej do zárodku.

 

19 Semennou tekutinou

byl zárodek umístěn v lotosu,

a ten vložen do Neith.

 

20 Takto sjednocen

zrodil se Dědic Veškerenstva;

dědic v podobenství dítěte.

 

21 Prastaří byli u toho, když se Ptah probudil;

byli u toho, když se vynořil Prvotní pahorek;

byli u toho, když Atum zplodil Šua a Tefnut.