Ra

Sluneční bůh starých faraonů. Později splynul s dalšími bohy,  čímž vznikaly mutace jako Atum-Ra, Amon-Ra, Ra-Harachtej (Horus-Ra), Sobk-Ra (Sobek-Ra). Zvláštní manifestací byla kombinace boha Ra v podsvětí, kdy splynul se svým pravnukem Osirisem. Další podobu slunečního boha jsou Chepre (ranní bůh) a Chnum (večerní bůh).

 

Heliopolis a 9 bohů Egypta

Sluneční město Heliopolis vytvořilo nejznámější panteon egyptských bohů. je jich 9 a patří mezi ně Praotec Ra, jeho děti Šu a Tefnut, vnoučata Geb a Nut a slavná čtveřice Osiris, Isis, Seth a Neftys.

Chnum

Beranní bůh, jehož kultovní centrum bylo později na jižním ostrově Elephantine. Tam také probíhaly veliké boje mezi židovskými přistěhovalci (od 5.-1.stol př.n.l.) a kněžími boha Chnuma. Mezi nejslavnější díla, ovlivněná chnumovým kultem v Elephantine, je slavný příběh o 7 letech sucha, která inspirovala (?) biblickou story Josefa v Egyptě. Chnum byl významným coby stvořitel lidí.

Hathor

Kraví bohyně lásky, ale také alter-ego krvelačné lví bohyně Sachmet. Manželka Horuse, ale také Večernice v podsvětí. Děvka i milenka, oddaná žena i panna. To vše je dcera boha Ra, Hathor.

Sachmet

Atum

Šu a Tefnut

Geb

Nut

Tveret

Nechbet a Wadžet

Osiris

Isis

Horus

Seth

Džed a Ankh

Thovt

Maat

Anubis

Ptah

Nefertem

Sobek

Amon

Achnaton