Ekumena je snaha spojit rozdrobené církve do společného dialogu, aby našli, co je všem společné dokázali spolupracovat. Přirozeně vede k opouštění starých dogmat a zastaralých hodnot, což- je i důvod, proč konzervativní křesťané považují ekumenické snahy za „satanův pokus“ – v případě katolické církve zničit její hodnoty, v případě protestantů je zase dostat pod nadvládu papežství. K očerňování ekumeny používají lidé především konspiračních teorií, které tvrdí, že dialog mezi náboženstvími je ve skutečnosti snahou zavést globální světové náboženství, spojené s globální diktaturou. Původci těchto teorií jsou však veskrze lidé, kteří sami věří fundamentalistickým křesťanským myšlenkám a jsou nejlepší ukázkou náboženských fašistů. I proto je boj za ekumenu v dnešní době tak důležitý.

 

Ekumenický dialog 1

 

Ekumenický dialog 2

Ekumenický dialog 3