Sigmund Freud byl nejen zakladatelem, ale také největším vizionářem dějin psychologie. Jeho teorie nejsou „překonané“, jak tvrdí mnohdy učitelé a odborníci, ale naopak ještě stále nedoceněné a příliš kontroverzní a upřímné, aby je většinová společnost nebo psychologie jako taková dokázaly přijmout.

 

K pochopení Freudova využití starověkého řeckého náboženství k tvorbě psychologických teorií, musíme nejdřív pochopit základ jeho učení:

 

 

Freudovu teorii můžeme poté aplikovat na nejznámější řecké mýty:

 

 

Pokud vás zajímá více pozadí řecké mytologie, pak se podívejte do kategorie Řecko v rubrice „Starověká náboženství“. Základy budou jistě potřeba pro pochopení kastračního komplexu:

 

 

Sexualita se odráží také v příběhu Androgyna, který se později rozdělil na božskou matku a krásného jinocha. Kybělé a Attis tvoří základ další Freudovy teorie: