Tato série videí se zaobírá především vztahem mezi severským náboženstvím a jeho prolínání s pravěkými kulty, ať už loveckou společností, totemismem nebo šamanistickými principy. Dozvíte se většinou něco o starých bozích, jejichž kult postupně slábl nebo ustoupil do pozadí. Mnozí z nich jsou Vánští bohové nebo vůdčí bohové, kteří museli ustoupit Odinovu kultu. Součástí je i pochopení zvířecího symbolismu ve starých mýtech.

Úvod do šamanismu a totemismu Germánů

Která zvířata byla pro seveřany nejpodstatnější?

Starý lovecký bůh Ullr

Bůh zimních sportů, který 10 let vládl místo Odina!

Lidské oběti v nordickém náboženství

Historické zkoumání severského světa

Jak poznáte, které informace o nordickém náboženstbí jsou mylné?

Berserkové – bojovníci extáze

Přežívání starých šamanských rituálů se přeměnilo ve fanatický kult válečníků