Gnosticismus je bohatý starověký náboženský proud, který do sebe včlenil množství tradic a filosofií.

 

Ani křesťanství se tomuto trendu nevyhnulo, a tak už od 1.století nacházíme gnostické autory, kteří učili něco, čemu se říkalo „křesťanská gnóze“. Faktem však je, že s křesťanstvím to příliš společného nemá – naopak. Tím, co gnostické kacíře spojuje s křesťanstvím je jen a pouze postava Ježíše, který se v mnoha verzích stává duchovním protivníkem krutého starozákonního boha, popřípadě Luciferovým vyvolencem.

 

ŠIMON MÁG je asi nejznámějším biblickým „antikristem“, z něhož si křesťané udělali „černého Petra“. Jak to s ním ale bylo doopavdy?

 

 

MARKIÓN byl dalším z řady známých gnostických učitelů a přišel s radikální vizí, která oddělila Ježíš z Nazareta od tradice diktátorského starozákonního Jehovy.