Bible obsahuje krátký a dost strohý pohled na Ježíšův život, jeho charakter a názory. Apokryfy nám nabízejí zase alternativní vidění této mesiášské postavy. Co ale pasáže, které skutečně kdysi byly součástí „biblické tradice“, ale ztratily se? Poznejte biblického Ježíše blíž… ale pozor, zase ne moc blízko, jinak vás Klement vystřihne z příběhu a skončíte jako mladík v Markovu evangeliu.

 

Ztracené pasáže z Markova evangelia

 

Papyrus Oxyrhynchus, neboli ztracené části Ježíšovské tradice

 

Papyrus Egerton

 

 

Ztracené části z hebrejského originálu Matoušova evangelia