Kniha Abrahamova je jedním z kamenů mormonského chrámu, jehož otřesení způsobuje pád celé budovy. Údajný egyptský papyrus s egyptskými malbami, který mormonský prorok Joseph Smith získal od překupníka se starožitnostmi, prý obsahuje tajnou zprávu starozákonního Abraháma. Problémem je snad jen to, že tuto nádhernou fikci narušilo rozluštění egyptského písma a následné přeložení částí textu, které se z „Abrahámovy knihy“ dohadovaly. Stejně jako v mnoha dalších případech ale ani objektivní historická a vědecká data nemohou narušit víru věřících. Možná i proto, že v církvi nemají šanci se k informacím dostat.

 

Kniha Abrahámova – autentická kniha nebo podvod?

 

 

Abrahám jako lidská oběť

 

 

Abrahám jako oběť faraona