Kniha Atumova

neboli Kniha o původu Boha, zvaná také Atumovým zpěvem neboli Knihou prvního boha

1Toto jsou slova, která pronesl Bůh, Pán Všehomíra a tohoto vesmíru[a], ohledně svého původu:

2„JÁ JSEM;

3Ten, který přišel na svět v podobě boha Chepreho.

4Jsem Stvořitelem všeho, co jest.

5Na počátku času[b] jsem se vynořil z NÚN,

6z místa, kde jsem spočíval

7 stavu bezmocné nečinnosti.

8Když jsem se poprvé povznesl z NÚN,

9neměl jsem žádného místa, na němž bych mohl stát;

10vše obklopovala bezbřehá tma.

11Tehdy jsem byl sám, na počátku.

12Nebylo nikoho, kdo by mi mohl pomáhat v práci.

13Ještě jsem ze sebe nezrodil

14boha Šu, ani bohyni Tefnut,

15svoje první děti.

16Ještě nebyla stvořena nebesa,

17a ani nestála země,

18na níž by žili mé děti a všeliké tvorstvo.

19I vložil jsem do svého srdce přání;

20Kouzlo, které se stalo vůlí.

21Položil jsem základy všech věcí skrze Maat[c];

22ustanovil jsem vesmírný Řád a stvořil vše, co jest.

23I vložil jsem základ všech věcí do svého srdce,

24a z něj vzešly všechny rody živých věcí,

25jež ze sebe plodily podoby sebe sama,

26aby i ony nadále pokračovaly v tomtéž.

27Nyní, věcí, jež jsem stvořil

28a jež vyplynuly z mých úst,

29bylo nepřeberně mnoho;

30dokonce nekonečno,

31neboť stále ještě nekončí.

[a] V egyptštině Neb-er-tcher; podobný výraz nacházíme i v Aniho papyrusu

[b] Zároveň lze přeložit nebo chápat jako „na počátku mého času“ – tedy „na počátku mého života“

[c] Maat je bohyně, ztělesňující Řád, Pravdu a Spravedlnost

 

 

Audio podoba knihy: