Když už jsme u zkoumání islámu, není možné opomenout Korán – „svatou knihu“ proroka Mohameda. Údajně byl nadiktovaný Alláhem skrze anděla Gabriela, ale každému asi musí být jasné, že Korán je hlavně Mohamedovo dílo.  Celý život tohoto proroka a tehdejší arabské společnosti se vtiskly do mohutného díla, které dnes nazýváme Korán. Muslimové, mnohdy i liberální, na něj nenechají dopustit. Ale právě proto musí být úkolem každého rozumného zkoumajícího proniknout za oponu tradičních dogmat a zjistit, jak byl dopravdy vytvořen.

Výklad Koránu

Adam

Iblís

Noe

Húd

Sálih

Abrahám

Mojžíš

Samuel, Saul a David

Jonáš

Ezechiel

Al-Khudr (Elijáš)

Dul Quarnayn

Ezdráš

Zachariáš

Jan Křtitel

Panna Marie

Ježíš Kristus