Velkou část současné religiozity zabírají monoteistická náboženství, vzniklá až v průběhu posledních 2000 let. Ačkoliv hlásají lásku, mír a spravedlivé náboženství, mají za sebou nejvíce násilností a zločinů ze všech světových vír. Proč tomu tak je? Tato série se snaží odkrýt jednotlivé negativní prvky a elementy monoteistických náboženství a ukázat tyto dogmatické víry v jejich nahotě.

 

Monoteismy versus polyteismy, aneb jaký je hlavní rozdíl mezi jedním a více bohy?

 

Monoteismus a jeho pýcha – proč si menšina vyskakuje na většinu?

 

Monoteismy a jejich bohatost – o co nás ale v protikladu ke starým náboženstvím ochuzují?

 

Monoteismus a víra v Jednoho boha – v kontrastu proti mnohobožství a jeho modlám? Jak vůbec poznáme modlu?