Korporace prezidenta Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů je americká korporace, která vznikla roku 1923 a zajišťuje legální stránku a financování největší mormonské církve, CJKSPD.

 

Historické pozadí

V roce 1890 byla CJKSPD oficiálně rozpuštěna vládou Spojených států. Teprve v roce 1923 se tehdejší prezident církve, Heber J. Grant, rozhodl legálně založit nástupce původní mormonské církve. Rozhodl se však tentokrát CJKSPD registrovat nikoliv jako církev, nýbrž jako obchodní společnost (korporaci).

Založil Korporaci prezidenta církve, která získala veškerou faktickou i legální moc majetkem CJKSPD. Od té doby do současnosti patří veškeré bohatství církve, nasbírané skrze desátky a oběti členů, právě Korporaci prezidenta církve, jenž s nimi může nakládat podle své libosti.

CJKSPD tedy dnes není oficiálním názvem církve, nýbrž registrovanou obchodní značkou, vlastněnou výše zmíněnou korporací

 

 

Finanční pilíře CJKSPD

CJKSPD funguje finančně na 2 pilířích. Jedním jsou desátky a tzv. „oběti“ (finanční dary církvi), a druhým výdělky z komerčních aktivit církve. Vedoucí církve, kteří sedí ve vedení Korporace prezidenta CJKSPD, ve svých vyjádřeních vždy zmiňují rozdíl mezi užíváním desátkových peněz a komerčních peněz.

Z „církevních peněz“ se platí stavba a udržování mormonských chrámů, organizace misionářské práce i všeobecné potřeby regionálních odboček po celém světě. Z „komerčních peněz“ CJKSPD před několika lety započala modernizaci centra Salt Lake City za několik miliard dolarů. Součástí je i téměř 3 miliardové nákupní centrum, postavené na parcele vedle chrámového pozemku.

Není zcela jasné, z kterého pilíře financí jsou placeny generální autority, misijní prezidenti a další.

 

 

Placené kněžstvo

Na regionální úrovni nemá CJKSPD placené kněžstvo. Jde o důležitou a často proklamovanou praxi, která je odlišná od běžného kněžstva v katolické církvi nebo jiných protestantských odvětvích. Placené kněžstvo je podle Knihy Mormon hlavním znakem „kněžské lstivosti“. Jde o učení antikrista Nehora.

Současná CJKSPD na mnoha místech deklaruje, že vedoucí církve (tzv. Generální autority a další) nedostávají žádný plat. To je z faktického hlediska pravda, jelikož Korporace prezidenta CJKSPD neodvádí daně za žádné platy autorit. Mnohé církevní autority však dostávají vysoké finanční částky jako „kompenzaci“ za to, že se věnují církevní práci naplno. 

CJKSPD nezveřejňuje žádné položky ve svém rozpočtu a nezveřejňuje žádné finanční zprávy o svém hospodaření. Tyto informace jsou považovány za „posvátné“. Z těchto a mnoha dalších důvodů nelze s jistotou stanovit „kompenzace“, které církevní autority dostávají.