Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů má dlouhou řadu proroků, neboli prezidentů církve, kteří byli nazýváni Prorok, Zjevovatel a Vidoucí. Historie a životy těchto mužů nám ale ukazují, že nebyli tak svatí, jak se dnes v mormonských materiálech a učebnicích uvádí.

 

Prezidenti mormonské církve a jejich role v náboženství:

 

Brigham Young – americký Mojžíš, myslitel, teokrat a polygamista:

 

John Taylor – kanadský vedoucí, který umřel na útěku

 

Wilford Woodruff – rušitel polygamie a tvůrce Oficiálního prohlášení:

 

Lorenzo Snow – prorok, vládnoucí pouhý jeden rok, který je dnes známý kvůli svému dopadu na desátkové učení:

 

Joseph F. Smith – Protivník liberalismu a muž dvou tváří

 

Heber J. Grant – tvůrce novodobé korporátní formy Církve Ježíše krista Svatých Posledních dnů

 

Joseph Fielding Smith – archivář a prezident mormonské církve:

 

Gordon B. Hinckley – z moderních proroků mormonské církve asi největší inovátor:

 

Thomas S. Monson – udržovatel zavedeného řádu a bezvýznamný mluvčí skautů: