Tento článek vznikl v průběhu času jako reakce na „morální svatou knihu“, zvanou Bible. Je až s podivem, jak dokážou věřící převracet skutečnou morálku tím, že svého Boha vnímají jako garanta dobra. Je libo celosvětová genocida? Pokud to dělá Bůh, je to prý správné a dokonce „akt lásky“. Je libo lekce o rodičovství? Na příkaz imaginárního hlasu v hlavě obětujte dítě. Nejen toto, ale i příklady ve videích zde uváděných, jsou nejbizarnějšími příklady toho, jak Bible převrací Ježíšovo učení lásky na hlavu a učí nejnemorálnější nauky v hávu „spravedlivé víry“.

Bible a potraty

Jednou z nejoblíbenějších křesťanských agend je boj proti potratům, jenž se mění spíš na boj za omezení svobody žen a rodičů pro plánované rodičovství. Co začíná zákazem potratů končí většinou zákazem antikoncepce. Nad touto moralistickou vizí by snad šlo i přivřít oči, kdyby samotná Bible nebyla jednou velkou fackou do tváře všech těchto lidí. Bible nejen nezakazuje dobrovolnou volbu potratu, ale především nabízí jednu z nejhorších forem nuceného potratu, kterou si umíte představit. Ukazuje se, že potrat je pod biblickým zákazem jen, když se pro něj dobrovolně rozhodne žena. Pokud jde o otázku cti muže a jeho ješitnost, je nejen potrat povolený, ale také vražda. A roli v taom samozřejmě hraje i mužský kněz:

Bible a rasismus

Bible obsahuje mnoho rasistických pasáží a výzev ke genocidě, ale jedna pasáž mi obzvlášť utkvěla v hlavě, protože připomíná Hitlerovo zlo více než jiné části:

Biblický prorok a smrt 42 dětí

Co všechno jsou křesťané ochotni obhajovat, když jde o Boha? Třeba i smrt 42 dětí za to, že se někomu posmívali

Slepá poslušnost nebo smrt

Bible učí slepou poslušnost vůči autoritám a prorokům – dokonce tak velikou, že musíte poslouchat i zcela absurdní příkazy, jinak zemřete…

Zřeknutí se víry nebo smrt?

Bible lidi podobně jako jiná náboženství učí, že zřeknutí se víry (i jen naoko) je nejhorším zločinem, za který následuje peklo. A to i v případě, že by vám jedna lež mohla zachránit život a zabránit vaší rodině, aby zemřela potupnou smrtí. Proč je jedna věta cennější než lidské životy?