Přechod od lovu k zemědělství tvoří jeden z nejdůležitějších stupňů evoluce lidstva. Spolu s tím, jak vznikala první pole, vznikaly také první náboženské představy, spojené s vegetací a střídáním ročních období. V této době také vznikají koncepty, které později převezmou a prohlásí za své mnohá současná náboženství, kázající o zmrtvýchvstání. A zde je také úskalí dnešní civilizace a jejího postoje ke vzkříšení.

 

Pravěké zemědělské náboženství

 

Pravěcí zemědělci uctívali býky a krávy – proč?

 

Pravěcí zemědělci a vznik konceptu zmrtvýchvstání

 

Vznik kalendáře v zemědělské pospolitosti

 

Tajemství zrna a předávání znalostí o zemědělství