Příběh ztraceného proroka Šuajba, který sice vystupuje v Bibli jako Jethro, ale příběh jeho života zpracoval teprv Korán, patrně na základě židovských a jiných pověstí.

Jetro je v islámské tradici nazýván Šuajb. Vystupuje v islámských mýtech[ Ibn Kathir,Příběh proroků (EN)] i Koránu jako prorok, vyslaný k národů Midjanovců. Jmenovitě vystupuje ve 4 súrách (26, 11, 29 a 7).
 Korán 11:85-98
Jetro je však nejen prorokem Midjanovců, nýbrž také 2 dalších národů (nebo komunit) – Lidu Al Aykah a Lidu Ar-Rass. Podle tradice do těchto míst Jetro vyslal své učedníky ze Školy proroků, aby ohlásili blížící se zkázu za hříchy. V Koránu však vystupuje pouze samotný Šuajb.
Lid Al-Aykah (také Al-Ajka) bývá přezdíván „lid houštin“ nebo „lid dřeva“. Podle tradice šlo o národ, který svá božstva zobrazoval jako dřevěné kůly (totemy). Lid Ar-Rassu je zase přezdíván jako „lidé studny“, jelikož obyvatelé tohoto města utopili Jetrova prorockého žáka právě ve své studně.[ Ibn Kathirovy příběhy proroků]
 Korán 26:176-188

 

Seznam koránských pasáží

O Šuajbovi a Midjanovcích v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 20:42
 • Súra 26:176-191
 • Súra 15:78-79
 • Súra 11:85-89
 • Súra 29:35-36
 • Súra 7:83-91
 • Súra 22:43
 • Súra 9:71

O Lidu houštin (Al-Ajka) v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 15:78-79
 • Súra 26:176-191
 • Súra 50:13
 • Súra 38:12

O Lidu studny (Ar-Rass) v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 50:12-14
 • Súra 25:37-39