Úvod do problematiky Mohamedova učení

 

Prorok Mohamed

Život proroka Mohameda je základem ke studiu islámu. Ponořte se do jeho životního příběhu v době, kdy dochází ke stěhování z Mekky do Medíny.

 

Mekka a náboženský fetišismus

 

Radikální přeměna Alláhova posla

 

Smlouva míru a smlouva války

 

Medínské období

 

Uprchlíci v Medíně

Mohamedovo vyhlazení židovských kmenů

 

Jak vznikla Alláhova milosrdná diktatura