Řecké báje jsou nekonečným zdrojem kulturních pozůstatků naší lidské minulosti. Právě náboženství archivovala předešlá tisíciletí, jež pominula a ztratila význam. V řeckém duchu však ožívá znovu a se silnější touhou měnit svět i pozorovatele samotného. Skrze psychologii, antropologii a religionistiku můžete proniknout do smyslu řecké teologie, která vám otevře cestu k apoteosi.

 

Kdo byli Titáni a jaký je rozdíl mezi nimi a řeckými bohy?

 

 

Prometheus – Stvořitel a ochránce lidské evoluce

 

 

Gaia – Kosmická planeta