Stvoření světa

Stvoření světa podle slovanů se dochovalo pouze v pozdních lidových verzích a obsahuje silný dualismus, neboli víru v dvojičnou povahu světa (kterou známe jako jin a jang z Taoismu). Tajemní bohové Bělboh a Černoboh hrají hlavní role.

Perun a Veles

Perun je asi druhým nejznámějším slovanským bohem. Reprezentuje nebe a světlou stranu mince, stejně jako jeho „bratr“ Veles reprezentuje tmu a odvrácenou stranu života – tedy smrt. Hromový ůh Perun a dobytčí bůh Veles představují slovanský svět v jeho komplexnosti.

 

Drama mezi Perunem a Velesem se odehrává  v příběhu Perunova syna, který je „unesen“ bohem podsvětí a vychováván jako jeho vlastní. Jak záhy pochopíme, je tento vývoj nutný k tomu, aby mohl Dažbog – Jarovít vstávat každoročně z mrtvých.

 

 

Veles je také mocným uživatelem omamných látek a zvláště muchomůrek červených. Šamanské tradice slovanského kultu ze Sibiře jsou tajuplným tématem, plným překvapení.

 

 

Velesova kniha

V 19. a 20. století vzniklo mnoho slovanských náboženských fikcí. Zelenohorský a Kutnohorský rukopis jsou jen jednou z mnoha podob téhož. Velesova kniha je nejspíš podobným případem, ale přesto obsahuje bohatost slovanského symbolismu. Nezahazujme ji proto příliš brzy!

 

Trihlav

trojhlavý bůh – předchůdce Svaté trojice. Skutečný slovanský bůh, který byl v pamětech křesťanských biskupů přetvořen na trojhlavého netvora, nejlépe Draka. Pomořanský bůh tajuplného a mystického vidění a vševědoucnosti je stále živý.

 

Trihlav, stejně jako další mnohohlavý slovanský bůh (Svantovít) jsou asociováni se swastikou, neboli známým hindistickým i celosvětovým symbolem, zneužitým ve 20.století v podobě hákového kříže.

 

Svarog a Svarožic

Bůh Otec a bůh Syn. Klasická dvojice, kterou najdeme i ve slovanské víře a odráží představuje nebeského Starce a mladého – znovuzrozujícího se – prince Slunce.

Radegast

Díky hoře, soše a pivu asi nejznámější slovanský bůh. Rohatý, s býčími rysy a lví tváří, s labutí či holubicí v ruce – dřímá a hlídá svůj lid. Jak blízký je tento bůh Mithrovi a dalším persko-árijským božstvům.

Svantovít

Svantovít tu už byl, ale nebylo zmínky o jeho koňském kultu, kde jeho posvátný oř věštil lidem budoucnost. Tato praktika, zvaná hippomancie, byla pro slovany docela specifická a dochovala se nám nejlépe ze všech forem zvířecího uctívání Slovanů.

Děva

Děva, nebo Živa – nejsilnější a nejmocnější ženská bohyně života. Jen ona dokáže krotit svou zlou sestru Moranu. Hrdinka feministik z Dívčí války a zároveň součást trojičné bohyně.

Mokoš

Bába

Dažbog