Svatá bible egyptská je projekt, který se pokouší rekonstruovat původní egyptské mýty ve srozumitelné řeči a symbolice.

 

Za pomocí egyptských obrázkových fragmentů nakreslila Hana Sládková (se kterou jsem se seznámil při natáčení dokumentárního filmu Perfect World – Perfect Podvod – viz kategorie Scientologie v Moderních sektách) úžasné části EGYPTSKÝCH SVATÝCH DĚJIN.

 

Jak je zřejmé, celý projekt staví na reálných základech, tedy skutečných egyptských starověkých textech, které byly přeloženy, upraveny a uvedeny do kontextu. Některé texty bylo nutné rekonstruovat výraznými zásahy do kompozice, ale vždy tak bylo konáno se zřetelem na egyptské duchovní smýšlení.

Cílem je kromě české dostupnosti egyptské mytologie také pokus o originální egyptskou tvorbu, teologická rekonstrukce a v neposledním případě také důkaz o tom, že monoteistické svaté knihy (Bible a Korán) nejsou ničím zvláštním v dějinách náboženství, neboť každé náboženství by to v době svého rozkvětu zvládlo, kdyby se rozhodlo svou bohatou víru zdrcnout do dogmatické a neměnné podoby.

Ta však není snahou Svaté bible egyptské. Proto byly příběhy očištěny od kněžských instrukcí a politických či náboženských manipulací. Snad čtenář promine tyto odůvodněné zásahy, které jsou následně vysvětleny v komentářích k jednotlivým knihám.

 

 

 

Do textové podoby jednotlivých knih (i s audiem) vejdete tímto obrázkem:

 

 

Pouhý přehled audio knih, seskupené podle tématu a literárního druhu:

 

KNIHY FILOSOFICKÉ

 

Kniha Ba – kniha o sebevraždě

 

Kniha Písařova syna – kniha o nevděčném údělu rodičů

Slova Harfeníkova – kniha slepého básníka o hořkosti smrti

 

 

KNIHY NÁBOŽENSKÉ

 

Kniha Ptahova – kniha o původu bohů

Kniha Atumova – kniha o prvním bohu

Kniha Šu – kniha o božích dětech

1. Kniha Ra – kniha o vzpouře lidí

Kniha Hathor – kniha o prvním krveprolití

Kniha Sachmet – kniha o vyhlazení lidstva

2. Kniha Ra – kniha o druhém krveprolití

3. Kniha Ra – kniha o odchodu Nejvyššího boha

Kniha Thovt – kniha o kněžství

Kniha Geb – kniha bolesti

 

 

KNIHY PSEUDO-HISTORICKÉ

 

Kniha Šedet – kniha o králi Krokodýlovi

Kniha Amenemhetova – kniha o duchovi zavražděného faraona

Kniha Hatšepsut – kniha o božském zrození faraonky Hatšepsut

Kniha Sfinx – knize faraona Tutmose IV. o nalezení sfingy

Kniha Achnatonova – kniha slavného Achnatonova hymnu na slunce

Kniha Ameniho Amenaa – kniha slavného mořeplavce o bájném ostrově