Close

egyptská literatura

Nejkrásnější díla starověké EGYPTSKÉ LITERATURY

Kompilace nejlepších namluvených překladů starověkých egyptských děl – od pohádek až po pesimistickou filosofii. Všechna díla jsou autentická a představují skutečné duchovní a literární dědictví Egypťanů. Jsou oknem do duše tohoto tajemného národa a jeho smýšlení.   4 nejkrásnější starověké [klikněte zde…]

Svatá kniha Egypta 2: Kniha Ptahova

Kniha Ptahova neboli Kniha faraona Šabaky o původu bohů. 0Tento text byl na příkaz faraóna Šabaky přepsán z papyru, rozežraného červi, aby Kniha Ptahova mohla přetrvat.   1Veliký Ptah je srdcem a jazykem Devíti bohů; je jejich myslí i slovem, jež [klikněte zde…]

Svatá kniha Egypta 3: Kniha Atumova

  Kniha Atumova neboli Kniha o původu Boha, zvaná také Atumovým zpěvem neboli Knihou prvního boha 1Toto jsou slova, která pronesl Bůh, Pán Všehomíra a tohoto vesmíru[a], ohledně svého původu: 2„JÁ JSEM; 3Ten, který přišel na svět v podobě boha Chepreho. [klikněte zde…]

Svatá kniha Egypta 1: Kniha Ogdoad

  Kniha Ogdoad, neboli Kniha o Mocném Osmeru (čili rodičích Boha, našeho Otce)   00 Toto je představení Pravdy (Maat) o Pánech nad Pravdou, neboli Prvotních. 0Jim je obětováván lotos jako obraz Prvotního zrodu:   1 Osm bohů („Osmero“) jsou společenstvím Boha, [klikněte zde…]