Close

ptah

Svatá kniha Egypta 2: Kniha Ptahova

Kniha Ptahova neboli Kniha faraona Šabaky o původu bohů. 0Tento text byl na příkaz faraóna Šabaky přepsán z papyru, rozežraného červi, aby Kniha Ptahova mohla přetrvat.   1Veliký Ptah je srdcem a jazykem Devíti bohů; je jejich myslí i slovem, jež [klikněte zde…]

Memfiská teologie

Memfis bylo jedno z nejdůležitějších egyptských měst. Bylo zváno městem s bílými hradbami a také bylo prvním hlavním městem starověkého Egypta. Po vedoucím bohu Ptahovi se dokonce Egypt jmenuje (dům Ptahova ducha – hat-ka-ptah – slovo ze kterého později vznikl [klikněte zde…]