Close

svatá bible egyptská

Nejkrásnější díla starověké EGYPTSKÉ LITERATURY

Kompilace nejlepších namluvených překladů starověkých egyptských děl – od pohádek až po pesimistickou filosofii. Všechna díla jsou autentická a představují skutečné duchovní a literární dědictví Egypťanů. Jsou oknem do duše tohoto tajemného národa a jeho smýšlení.   4 nejkrásnější starověké [klikněte zde…]

Svatá kniha Egypta 4: Kniha Šu

Kniha Šu neboli Kniha o prvním semenu a původu lidí 1Toto jsou slova, která pronesl Bůh, Pán Všehomíra a tohoto vesmíru, ohledně původu lidí: 2„Na počátku jsem měl styk se svou rukou; 3objal jsem svůj vlastní stín (jako by to [klikněte zde…]

Svatá kniha Egypta 2: Kniha Ptahova

Kniha Ptahova neboli Kniha faraona Šabaky o původu bohů. 0Tento text byl na příkaz faraóna Šabaky přepsán z papyru, rozežraného červi, aby Kniha Ptahova mohla přetrvat.   1Veliký Ptah je srdcem a jazykem Devíti bohů; je jejich myslí i slovem, jež [klikněte zde…]

Svatá kniha Egypta 3: Kniha Atumova

  Kniha Atumova neboli Kniha o původu Boha, zvaná také Atumovým zpěvem neboli Knihou prvního boha 1Toto jsou slova, která pronesl Bůh, Pán Všehomíra a tohoto vesmíru[a], ohledně svého původu: 2„JÁ JSEM; 3Ten, který přišel na svět v podobě boha Chepreho. [klikněte zde…]

Svatá kniha Egypta 1: Kniha Ogdoad

  Kniha Ogdoad, neboli Kniha o Mocném Osmeru (čili rodičích Boha, našeho Otce)   00 Toto je představení Pravdy (Maat) o Pánech nad Pravdou, neboli Prvotních. 0Jim je obětováván lotos jako obraz Prvotního zrodu:   1 Osm bohů („Osmero“) jsou společenstvím Boha, [klikněte zde…]

Hermopolis boha Thovta

Bůh moudrosti Thovt fungoval jako posel bohů a jejich sdělení. Vládl nekonečným věděním a měl klíče od samotného Nejvyššího boha Ra, aby ochraňoval lidstvo před netvorem Apopem. Jenže to je pouze jedna z verzí. Obyvatelé Hermopolis věřili, že Thovt není [klikněte zde…]

Achnaton a Aton

Kontroverzní faraon, který je pro mnohé monoteistický reformátor, ale byl spíš fanatický tyran a vizionář, jehož vize by Egypt pravděpodobně zcela rozložila.     Achnaton – egyptský náboženský reformátor   Achnaton jako vůdce umělecké změny stylu:   Achnaton jako pedofil: [klikněte zde…]

Svatá Bible egyptská

Svatá bible egyptská je projekt, který se pokouší rekonstruovat původní egyptské mýty ve srozumitelné řeči a symbolice.   Za pomocí egyptských obrázkových fragmentů nakreslila Hana Sládková (se kterou jsem se seznámil při natáčení dokumentárního filmu Perfect World – Perfect Podvod – [klikněte zde…]