Jedním z nejucelenějších středověkých ztělesnění mystiky a esoterické filosofie je bezpochyby Tarot. 

 

 

 

Velká Arkána neboli veliké Tajemství

 

0 – Blázen

 

1 – Mág

 

2 – Velekněžka

 

3 – Císařovna

 

4 – Císař

 

5 – Velekněz

 

6 – Zamilovaní

 

7 – Vůz

 

8 – Spravedlnost

 

9 – Poustevník

 

10 – Kolo osudu

 

11 – Síla

 

12 – Viselec

 

13 – Smrt