Zoroastrismus je fascinující náboženství, které ovlivnilo světové dějiny, ačkoliv dnes o něm nikdo moc neví. K hlubšímu pochopení celého učení je nutné nejprve znát život proroka Zarathustry a následně vývoj nejdůležitějšího zoroastriánského božstva, Mitry.

 

Zarahustrův život a jeho vztah k omamným látkám

 

 

Mitra a jeho vývoj od indického boha po evropské římské kultické božstvo