Bible obsahuje 4 evangelia, z nichž 3 jsou si podobná jako vejce vejci. Je to ale opravdu všechno, co nám Ježíš z Nazareta hodlal sdělit? Nebo církevní cenzura záměrně zamlčela a zničila všechny alternativní tradice, které se jí nehodily do krámu?

 

 

Odpověď je samozřejmě snadná. Už od starověku jsme v knihách církevních fanatiků nacházeli zmínky o „kacířských spisech“, které vyžadovaly zničení, protože pokřivovaly učení Ježíše Krista a pocházely snad ze samotných pekel.

 

V 19. a 20. století bylo ale nalezeno množství spisů, z nichž se dnes dozvídáme mnohem víc, než je křesťanům milé.

 

Jedním z nejznámějších spisů je samozřejmě Filipovo evangelium, koketující s představou Marie Magdaleny jako partnerky Ježíše z Nazareta.

 

 

Postava Máří Magdaleny byla v gnostických kruzích vždy ctěna jako nositelka tajné Ježíšovy zvěsti. Jaké nauky jí Ježíš sděloval, když spolu leželi v posteli?

 

 

 

Bartolomějovo evangelium je sérií scén, kde se apoštol Bartoloměj ptá na kontroverzní části křesťanské nauky a Ježíš, popřípadě Marie, odpovídají.